...

AP Create web

Leave this field blank
Podaj adres pocztowy, na który należy odesłać naprawiony sprzęt. Podaj nr telefonu.
Opisz co dzieje się z twoim urządzeniem lub jakiego urządzenia szukasz.
Wysyłając zgłoszenie akceptujesz politykę serwisu. Jeśli wysyłasz urządzenie do naprawy zabezpiecz je odpowiednio. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku działań kuriera lub niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki. Administratorem danych osobowych jest APCREATEWEB PATRYK CHOJNACKI jednoosobowa działalność gospodarcza. Dane adresowe znajdują się w zakładce Kontakt.
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Whatsapp
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.