...

AP Create web

projekty stron internetowych

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: apcreateweb.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: APCREATEWEB PATRYK CHOJNACKI Toruńska 50/42, 86-050 Solec Kujawski NIP: 9532597196, REGON: 520417772 NR KONTA: 48 1020 1475 0000 8802 0319 3075 PKO BANK POLSKI S.A.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: apcreateweb@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • banki
  • operatorzy płatności
  • organy publiczne
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne:

Regulamin strony

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez APCREATEWEB PATRYK CHOJNACKI jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 50, NIP: 9532597196, REGON: 520417772.

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:
tel.: 577 839 842, e-mail: apcreateweb@gmail.com

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy.

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie.

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adres www.apcreateweb.pl

Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.apcreateweb.pl  

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu.

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem.

Paragraf 1

Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż usług oraz towarów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące usługi oraz towary oferowane przez Sprzedawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 Paragraf 2

Procedura składania zamówień

 1. Klient może składać zamówienia w serwisie korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie internetowej www.apcreateweb.pl
 2. Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Paragraf 3

Płatności

 1. Wszystkie ceny będą ustalane indywidualnie z Klientem w zależności od rodzaju, czasochłonności, złożoności zlecanej pracy( budowa strony internetowej, zlecenie serwisowe itp.) Ustalone między Stronami ceny będą cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami. W przypadku zleceń wykonywanych na rzecz innych podmiotów gospodarczych Serwis zastrzega sobie możliwość podawania cen netto wyrażonych w złotych polskich.
 2. Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
 3. Płatność on-line poprzez serwis
  1. Przelew bankowy dokonany na rachunek bankowy:
   APCREATEWEB PATRYK CHOJNACKI

Ul. Toruńska 50 86-050 Solec Kujawski
prowadzony przez PKO Bank Polski SA – Oddział I w Solcu Kujawskim, 86-050 Solec Kujawski ul. 23 stycznia 20;
nr rachunku PL 48 1020 1475 0000 8802 0319 3075
kod SWIFT: BPKOPLPW

2. Przelew online realizowany poprzez serwis motywzycie.pl( firma CashBill S.A.)- właścicielem serwisu motywzycie.pl jest firma APCREATEWEB Patryk Chojnacki

 • Płatności za pomocą BLIK na konto powiązane z podanym numerem telefonu 577 839 842
 • Wykonując płatność należy ją odpowiednio opisać tj. w sposób umożliwiający prawidłową identyfikację nadawcy oraz bezsprzeczne zidentyfikowanie tytułu płatności(wykonanie konkretnej usługi lub numer faktury itp.).
 • Serwis zastrzega sobie prawo do otrzymania drogą elektroniczną lub pocztową na adres tradycyjny od nadawcy potwierdzenia wykonania płatności, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 1. Klient dokonuje zamówienia według cen ustalonych z Serwisem.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 Paragraf 4

Procedura Reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług lub sprzedaży towarów oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: apcreateweb@gmail.com z dopiskiem reklamacja, zwrot bądź pytanie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta imię, nazwisko, nazwa firmy (nazwa firmy jeśli dotyczy), adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, opis reklamowanego towaru lub usługi.
 3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep  zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Usługi nie podlegają zwrotowi, ponieważ są realizowane na zlecenie Klienta zgodnie z wykonywanym projektem uwzględniającym indywidualne wymagania Klienta(rodzaj budowanego komputera/urządzenia, indywidualna strona internetowa zawierająca logo Klienta, informacje indywidualne na temat Klienta itp.).                                                                                             
 5. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta. Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany towaru, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione (żądanie takie składamy w trakcie procedury reklamacyjnej, w sposób tożsamy z reklamacją).
 7. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, zastosowanie mają znowelizowane przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.

 Paragraf 5

Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania

 1. Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację pojedynczej Usługi.
 2. Każdorazowe skorzystanie z Usług wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie i jest dostarczana Użytkownikowi w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu Użytkownika lub wydrukowanie.
 4. Użytkownik ma prawo do zwrotu towarów na podstawie odrębnych przepisów. Sklep nie uznaje zwrot usług i towarów wykonywanych na życzenie Klienta zgodnie z zaakceptowanym przez niego projektem.
 5. Usługę realizujemy według ustalonego z Klientem harmonogramu.
 6. Prawo do odstąpienia od zakupu nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku towarów lub usług dostarczanych na indywidualne zamówienie Klienta, wytwarzanych zgodnie z indywidualnymi preferencjami Klienta np. znaki graficzne, strony internetowe, przedmioty, na których drukowany jest indywidualnie zamówiony przez Klienta wzór.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi również w przypadku zamówienia usług, do których Klient otrzymał dostęp bezpośrednio po ich zamówieniu lub takich, których treść Klient może skopiować w części lub całości zachowując je na własnym urządzeniu.

Paragraf 6

Wymagania Techniczne

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer lub urządzenia mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

Paragraf 7

Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku usług lub towarów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Sprzedawca nie był w stanie zapobiec;
 5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 7. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.
 10. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. telefon: 577 839 842
  1. email: apcreateweb@gmail.com
 11. pisemnie na adres: APCREATEWEB PATRYK CHOJNACKI ul. Toruńska 50/42

86-050 Solec Kujawski

 1. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.apcreateweb.pl
 2. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.11.2021r .
 4. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  1. mediację
  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
  1. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 5. Korzystanie z serwisu, w tym zakup usług oraz towarów, oznacza akceptację regulaminu. W tym dobrowolną rezygnację przez kupującego z prawa do odstąpienia od umowy w wymienionym w Regulaminie zakresie.
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Whatsapp
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.